Pasty wytrawiające i zmywacze

W miejscach gdzie niemożliwe jest zastosowanie systemów zabezpieczeń powierzchni a zabrudzenia są bardzo duże polecamy zastosowanie środków bardzo głęboko penetrujących, które dzięki  wyjątkowym właściwością są w stanie sobie z nimi poradzić. Produkty te są bezpieczne ponieważ nie zawierają bardzo szkodliwego dichlorometanu.