Systemy koagulacji farb i lakierów

Oferujemy pełną gamę wysokiej jakości produktów, co pozwala nam na najbardziej optymalny dobór programów koagulacji, jak również kompleksowe wyposażenie systemów dozowania.

Opiekę nad systemami koagulacji prowadzimy całościowo, ze szczególnym uwzględnieniem przepływów powietrza na kabinie lakierniczej. Oba te elementy w sposób bezpośredni na siebie wpływają dlatego przywiązujemy do nich szczególną uwagę, traktując je jako jeden całościowy proces.

Jest to pewna wartość dodana, która z punktu widzenia przebiegu procesu lakierniczego jest bardzo istotna, ponieważ bezpośrednio wpływa na jakość lakierowanych komponentów.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie prowadzenia procesów koagulacji na lakierniach.

Nasz zakres działania jest bardzo szeroki i obejmuje:

  1. Dobór optymalnych produktów do procesu koagulacji,
  2. Budowa i instalacja wyposażenia sprzętowego:
  • części zasysającej na kabinie lakierniczej
  • orurowania i armatury zasilającej
  • stacji dozowania:

            - pompy dozujące

            - systemy przygotowania flokulanta

            - sterowanie (połączenie z PLC linii lakierniczej)

  • flotowniki do wygarniania szlamu lakierniczego
  • zbiorniki na szlam
  • prasy na szlam