Pasta maskująca (PM)

Środek ten tworzy warstwę ochronną ułatwiającą usuwanie osadzających się zabrudzeń.

Charakterystyka
  • Wodny produkt nie zawierający substancji niebezpiecznych
  • Tworzy białą widoczną warstwę ochronną
  • W przypadku dużego nagromadzania się zanieczyszczeń ułatwia ich usunięcie

Wszystkie szczegółowe informacje na temat sposobu stosowania tego produktu zawarte są w dokumentacji technicznej (TDS i SDS).

Zakres stosowania

Pastę maskującą PM stosuje się głównie w kanałach powrotu powietrza oraz na konstrukcji kabin lakierniczych z suchą filtracją.

Do pobrania