Doradztwo i consulting

Oferujemy Państwu pełne wsparcie oraz doradztwo techniczne w zakresie prowadzenia procesów lakierniczych: optymalizację procesów, projektowanie, budowanie i udoskonalanie. Specjalizujemy się w lakierowaniu ciekłym.

Oferujemy usługi doradcze i consultingowe w zakresie:

 • Tworzenia specyfikacji linii lakierniczych
 • Rozwiązywania problemów jakościowych
 • Rozwiązywania problemów technicznych
 • Analizy błędów procesowych
 • Uruchomienia linii lakierniczych
 • Przeprowadzania odbiorów technicznych i technologicznych
 • Ustawiania balansu powietrza
 • Wykonywania audytów procesowych
 • Przeprowadzania audytów bezpieczeństwa (dotyczy stref zagrożonych wybuchem)
 • Tworzenia procedur czyszczenia i zabezpieczania linii lakierniczych
 • Tworzenia systemów kontroli procesu
 • Optymalizacji kosztów procesowych
 • Szkolenia kadry lakierniczej oraz obsługi lakierni w pełnym zakresie