Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Niniejszy dokument określa kwestie związane z ochroną danych osobowych osób korzystających z witryny internetowej lakprogres.pl należącej do Lakprogres Sp. z o.o., ul. Kozłowska 29, 44-121 Gliwice, NIP: 631-270-33-06, adres e-mail: kontakt@lakprogres.pl, tel.: +48 607 216 160 (nazwanym dalej „Przedsiębiorca” lub „Administrator”). Użytkownik przez naciśnięcie pola o nazwie ZGODA akceptuje treść niniejszego dokumentu.

Zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać zmieniając ustawienia opisane w niniejszej polityce prywatności .

Polityka Prywatności

Administratorem danych jest Lakprogres Sp. z o.o., ul. Kozłowska 29, 44-121 Gliwice, NIP: 631-270-33-06, adres e-mail: kontakt@lakprogres.pl, tel.: +48 607 216 160.

Powierzone Przedsiębiorcy dane osobowe podlegają ochronie. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których przetwarzane dane osobowe dotyczą.

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Przedsiębiorca wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

Dane osobowe

Dane osobowe, zawarte w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w sposób zgodny z prawem na podstawie art. 6 ust. 1a RODO, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, a także podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub przez okres nie dłuższy, niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z wymienionych praw, należy kontaktować się z Administratorem.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Bezpieczeństwo Danych

Korzystanie z witryny internetowej lakprogres.pl odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika, a serwerami szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL. Dzięki temu transmitowane dane są zabezpieczone, utrudnione jest ich przechwycenie i modyfikacja.

Polityka Plików Cookies

Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) podczas odwiedzania przez niego różnych stron w Internecie.

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas istnienia, oraz unikalny numer.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości

i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: Chrome Mozilla Firefox Opera Safari Internet Explorer

Pliki cookies wykorzystywane na naszej Stronie:

pll_language – ten plik przechowuje informację o aktualnym języku w jakim wyświetlana jest strona dla użytkownika (czas przechowywania: 365 dni).

Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności.