Izolatory

Grupa produktów, których przeznaczeniem jest odizolowanie właściwej powierzchni od wpływu zabrudzeń z otoczenia.

Najczęściej izolatory są elementem systemu zabezpieczeń, który stanowi łatwo ściągalny podkład, na który z kolei nakładana jest warstwa środków pyłowiążących (SP-W lub SP-N).

W przypadku izolatora posadzkowego, przewodzącego  - rozpuszczalnikowego IPP-R dodatkową funkcją jest przewodzenie ładunków elektrycznych co oznacza, iż z powodzeniem może on być używany w strefach zagrożenia wybuchowego.